Kontakt

Signa Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

 

tel.: +48 42 631 18 18
fax.: +48 42 631 11 14

 

e-mail: signa@signa.pl

 

Signa Sp. z o.o.

NIP: 728-24-75-892

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi

XX Wydział KRS, Numer KRS - 0000155698

Kapitał zakładowy - 75.000 zł

Kapitał wpłacony - 32.000 zł