Kontakt

Signa Sp. z o.o.

tel.: + 48 725 221 215

 

BIURO/SALE: Narutowicza 126a, 90-145 Łódź

 

Siedziba: ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

e-mail: szkolenia@aheadgroup.com.pl

 

Signa Sp. z o.o.

NIP: 728-24-75-892

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi

XX Wydział KRS, Numer KRS - 0000155698