FAQs

1. Czy warto się szkolić?  

 

My wierzymy, że wiedza i know-how są podstawą rozwoju i sprawnego działania firmy.
Motywacja rodzi się przez działanie, a działanie ma sens jeśli daje rezultaty. Rozwój ludzi
i organizacji daje przewagę na rynku, pozwala uniknąć problemów lub szybciej je rozwiązać.

 

2. Jakich efektów mogę się spodziewać?

 

Reguła 4 elementów. Każde szkolenie powinno spełniać co najmniej 2 z 4 elementów.

  • wiedzę i rozwiązania

  • nowe umiejętności

  • inspirację i motywację

  • oraz nowe kontakty biznesowe.

 

Programy dedykowane dla firm BUSINESS SOLUTIONS = dostarczają wiedzy i umiejętności. Odbywają się w grupie osób z tej samej firmy, są dopasowane do indywidualnych potrzeb, skupione na problemach danego zespołu.

 

Warsztaty otwarte GoAhead = dają wiedzę, umiejętności. Poprzez udział osób z innych firm dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia, cenne spojrzenie “z dystansu”. Uczestnicy mogą posłuchać o problemach innych, a tym samym nabrać dystansu do własnych.

 

Wydarzenia GoAhead PREMIUM NETWORKING mają wartość dodaną, poza wiedzą dostarczają nowych kontaktów biznesowych.

Wszystkie formy dostarczają inspiracji i motywacji do działania. W jaki sposób? Poprzez nowe spojrzenie, zwiększoną efektywność oraz realizację nowych wyzwań.

 

3. Jak i kiedy korzystać z wiedzy innych ludzi?

 

Najlepiej w sposób stały i planowy. Warto brać udział w otwartych warsztatach, spotkaniach podczas których można zdobyć ogólny przegląd dostępnych rozwiązań. Korzystne są również rozwiązania dedykowane dla Twojej firmy, które pozwalają wdrożyć konkretne rozwiązania i osiągać efekty.

 

4. Jakie  szkolenia mają sens dla mnie, mojego zespołu?

 

Planując rozwój firmy i ludzi warto odpowiedzieć na kilka pytań (Lista pytań określających potrzeby szkoleniowe).

 

  • czego potrzebuje firma? jakie są problemy?

  • czego potrzebują ludzie? jakich umiejętności?


5. Czy warto brać udział w warsztaty o podobnej tematyce, realizowanych przez innych Trenerów?

 

Tak, ponieważ trenerzy mają różne doświadczenia i podejścia. Możesz skorzystać z ich wiedzy, zasobów i praktyki. Poza tym programy mają tylko niektóre elementy wspólne, nigdy nie są identyczne.


6. Jak  obniżyć koszty szkoleń?

 

Czerpanie z wiedzy  innych to proces, który wymaga nakładów czasu i kosztów. Dlatego warto korzystać z możliwości dotacji, aby zmniejszyć wydatki. Jesteśmy uprawnieni do realizacji szkoleń z dopłatami. W województwie łódzkim system jest oparty o tzw. bony szkoleniowe w innych województwach są inne systemy.

 

Standardowy warsztat w systemie GoAhead kosztuje 480 zł netto za osobę za dzień (8 godzin lekcyjnych). W tym przypadku z bonów możesz pokryć nawet 80% kosztów szkolenia (firmy mikro i małe, woj, łódzkie), czyli zapłacić tylko 96 zł.