Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. dla:


GRUPA SBS sp. z o.o., UBISOFT GMBH Sp. z .o., IBD Business School, TAXTEAM sp. z o.o., MIKOMAX Meble Biurowe Sp. z o.o., JESION INWESTYCJE BUDOWLANE sp. z o.o., AUTOR Przeprowadzki, MASTERLIGHT, ACORA EVENTS, ORTOMED, SENSILAB sp. z o.o., eENGINE, POLSKI INSTYTUT KSIĘGOWOŚCI sp. z o.o., SALVE, GAMETA, HOLKAP sp. z o.o.,
LARS LAJ
sp. z o.o.


Zrealizowane przez nas projekty to m.in:


Przy współpracy z Wyg Interantional (w latach 2011-2017) pięć projektów szkoleniowo-doraczych, dla ponad 150 firm. Tematyka: zarządzanie wiekiem, plany rozwoju i strategia firm, CSR -
społeczna odpowiedzialność biznesu, usługi dla osób 60+, zamówienia publiczne.

 

Przy współprcy z Instytutem Rozwoju Biznesu w Warszawie (obecnie IBD Business School):


Przywództwo w biznesie - doskonalenie umiejętności menedżerskich

2009-2011

Szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, komunikacji w biznesie, zarządzania projektami i motywowania.

Szkolenia dla firm komercyjnych

2008-2010

Cykl szkoleń z aktywnej sprzedaży dla doradców klienta Banku Zachodniego BZWBK (2008), ABB, Marko Cash&Carry, PZU Życie, Żywiec SA i inne

Projekty dofinansowane ze środków EFS:

Kompetentne kadry firmy SENSILAB Polska Sp. z o.o.

2014-2015

Cykl szkleń dla kadry menedżerskiej i specjalistów firmy.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w woj. łódzkim

2016-2018

Szkolenia aktywizujące oraz kursy zawodowe dla osób młodych pozostających bez pracy.

Zwiększenie atrakcyjności mieszkańców gminy Ujazd na rynku pracy

2011-2012

Szkolenia aktywizujące i prawa jazdy dla osób bezrobotnych.

Mobilnie przez życie

2010-2011

Szkolenia aktywizujące i prawa jazdy dla osób bezrobotnych.

Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu

2012-2013

Cykl szkoleń dla firm w zakresie zarządzania, komunikacji, motywowania.

Kasjer złotowo walutowy

2009-2010

Kurs kasjera oraz szkolenia z zakresu obsługi klienta

Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na utrzymanie zatrudnienia

2008-2009, 2009-2010

Szkolenia sprzedażowe oraz język angielski dla pracowników firm z woj. wielkopolskiego.

Nowe kwalifikacje szansą kobiet na rynku pracy

2008-2010, 2008-2010

Dwie edycje (Łódź i Kielce) szkolenia aktywizujące oraz kursy zawodowe dla kobiet powracających na rynek pracy po wychowaniu dziecka.

Zmień swoją przyszłość – skończ z biernością!

2008-2009

Szkolenia aktywizujące oraz kursy zawodowe dla osób bezrobotnych.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Wychowankowie Domów Dziecka - Nowe szanse-lepsze jutro

2004-2008

uczestniczyliśmy w międzynarodowej Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL 2004-2008 „Wychowankowie domów dziecka - nowe szanse, lepsze jutro", gdzie odpowiadaliśmy za koordynację działań organizacyjnych, międzynarodowych, doradztwo oraz obszar Public Relations oraz realizację (jako partner) modułów szkoleniowych.

Łącznie realizowaliśmy lub braliśmy udział w projektach na ponad 12 milionów złotych.