CSR

SIGNA realizuje idę CSR (ang. Corporate Social Responsibility) jako strategia i sposób zarządzania firmą, zgodnie z którym przedsiębiorstwo uwzględnia interesy społeczne oraz aspekty ekologiczne i etyczne swojej działalności.  Strategia CSR zakłada inwestowanie w dobre relacje z szeroko rozumianym otoczeniem i grupami interesariuszy, którymi są: pracownicy, klienci, dostawcy, otoczenie instytucjonalne, społeczność lokalna i inni.

 

W 2014 roku realizwaliśmy projekt "CSR w NOWYM WYMIARZE", który obejmował:

 

Stworzenie strategii CSR
Wdrożenie standardów "ekoekonomii' w biurze
Komunikacja społeczna, utworzenie Regionalnego CENTRUM CSR www.firmadlaludzi.pl
Opracowanie i wdrożenie normy ISO 26000

 

W ramach realizacji trwałości projektu prowadzimy bezpłatne konsultacje dla firm w zakresie CSR, realizujemy szkolenia z zakresu budowania relacji z interesariuszami.