Aktualności

01.02.2021

Nowy projekt Mindfulness

Nowy projekt Mindfulness

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem dotyczącym wypalenia zawodowego

Mindfulness Sphere against Burnout

Termin - 31.12.2020-31.12.2021

Cele - zapobieganie wypaleniu pracowników, które może obniżyć produktywność i prowadzić do całkowitego wyczerpania oraz wyposażenie trenerów, coachów w firmach w narzędzia i metody przygotowania do pracy nad wypaleniem zawodowym

Grupa - osoby w wieku 27/30 +, pracownicy korporacji, trenerzy, psycholodzy, instytucje mindfulness

Zajęcia:

2 Międzynarodowe Spotkania Projektowe w celu ustalenia kluczowych kwestii w projekcie

3 Wspólne Szkolenia Kadr w Polsce, Litwie i Słowenii

- Innowacyjne metody coachingu

- Wellbeing  dzięki metodom autoterapii

- Wellbeing poprzez zdrowy tryb życia - sport, rekreacja i przyroda przeciw wypaleniu

Broszura zawierająca dobre praktyki zebrane podczas szkolenia

Profil projektu na Facebooku

3 wydarzenia upowszechniające – po jednym w każdym kraju

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Wstecz